De werkwijze van Het OefenHuys

Kennismakingsgesprek

Een eerste gesprek om kennis te maken en om te kijken of Het OefenHuys de juiste hulp kan bieden, is kosteloos en vrijblijvend. Dit kan telefonisch of in de praktijk.

Aanbod

Het OefenHuys biedt hulp op maat bij:

 

 • Reflexintegratie (BRMT)
 • Visuele screening en training
 • Into Bounce (Bewegend leren)
 • Beelddenken/taaldenken
 • Studievaardigheden:
  1. Snel leren is leuk leren,
  2. Actief leren leren,
  3. Snel en actief leren 
  4. Study Smart
 • Faalangstreductie training
 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling 
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen

 

Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u in het menu klikken.

Individueel of kleine groepjes

De meeste begeleiding vindt individueel plaats. De cursussen voor studievaardigheden en voor de faalangst reductie training kunnen ook in kleine groepjes gegeven worden.