Beelddenk specialist

Denk je in beelden of in taal? 

Ieder kind wordt als beelddenker geboren. Als het kind zich ontwikkeld, leert het praten en wordt de taal ontwikkeld. Het denken in taal  (taaldenken) wordt belangrijker dan het denken in beelden (beelddenken). Dit proces is rond het tiende levensjaar voltooid en dan is duidelijk welk systeem, taal of beeld, dominant wordt gebruikt. 

Visueel leersysteem

Denk je in beelden of in filmpjes? 

 

 

 

Verbaal leersysteem

Denk je in woorden? 

 

 

 

 

Onderzoek

Met een individueel onderwijskundig onderzoek kan het cognitieve niveau en de leerstijl onderzocht worden.