Spelling

Het goed kunnen spellen is een complex geheel. Er zijn in de Nederlandse taal veel regels van toepassing, die allemaal op het juiste moment toegepast dienen te worden. Er wordt aangesloten bij de methode van de school, om het voor het kind overzichtelijk te houden. De spellingsregels worden aangeboden in kleine stapjes en er wordt veel geoefend. Natuurlijk wordt er ook regelmatig een spelletje gespeeld, waarin deze regels toegepast worden. Het OefenHuys heeft de methode Pi-Spello gekozen om kinderen met spellingsproblemen te kunnen helpen. 

 

Pi-Spello is gebaseerd op het Pi-spellobet: alle klanken in het Nederlands zijn vertaald naar een combinatie van letters en kleuren.

Het Pi-Spellobet (PSB) is een overzicht van alle tekens en woorddelen, die noodzakelijk zijn voor een kind met spellingsmoeilijkheden (en dyslexie), om klanken en klankstukjes om te zetten in tekens en woorddelen. 

 

De eerste resultaten zijn verbluffend! Het wennen aan een andere manier naar spelling kijken gaat erg vlot. De leerlingen, voor wie spelling heel lastig is, krijgen op deze manier weer grip op het goed schrijven van de Nederlandse taal. Ze vinden het werken met klanken en kleuren leuk. 

 

"Een kind zonder woordbeeld, dat een woord moet opbouwen

door klanken (en klankstukjes) te combineren,

door tekens (en woorddelen) te combineren,

heeft behoefte aan en recht op een spellingsalfabet"

 

Het OefenHuys is de enige praktijk voor Remedial Teaching in Amersfoort en omgeving die met Pi-Spello werkt.