Lezen

Vlot kunnen lezen is in onze informatiemaatschappij onontbeerlijk. Sommige kinderen hebben hier extra hulp bij nodig, niet iedereen leert immers op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Leesbegeleiding bij Het OefenHuys is zowel gericht op het vlot leren lezen (technisch lezen) als op het begrijpend lezen (snap je ook wat je leest??). Ook biedt Het OefenHuys de mogelijkheid om ouders te coachen om thuis samen met hun kind te lezen. 

 

Om uw kind en u als ouder te stimuleren thuis (meer) te lezen, heeft Het OefenHuys het BoekenHuys opgericht. Het BoekenHuys is een extra service van Het OefenHuys. Het OefenHuys vindt het lezen en vooral het plezier in lezen erg belangrijk. Om dit te stimuleren is er in de wachtruimte van Het OefenHuys een bonte verzameling van boeken. Leesboeken, informatieboeken, boeken juist voor jongens of juist echte meiden boeken, van alles is aanwezig! Deze verzameling wordt nog steeds uitgebreid.

Alle kinderen die in de praktijk komen mogen telkens een boek lenen om te lezen. Het maakt niet uit of je voor lezen, rekenen, studievaardigheden, spelling of voor de cursus Vrienden komt: iedereen mag een boek lenen!