Reflexintegratie

BlombergRMT

Blomberg RMT is een holistische trainings- en behandelmethode uit Zweden, die wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden en functionaliteiten. 

Ontwikkelingsuitdagingen en neurologische, fysieke, emotionele, mentale en cognitieve problemen worden aangepakt. 

Stress, aandachtsproblemen, hyperactiviteit, autisme, dyslexie, motorische problemen, pijn en soortgelijke uitdagingen worden verbeterd met deze zachte en effectief vorm van lichaamsbeweging.

 


Reflexintegratie bij leerproblemen

Als er nog één of meerdere reflexen in je lichaam actief aanwezig zijn, ga je dat onbewust compenseren. Dit kan belemmerend werken op het kunnen leren en concentreren. 

Door de reflexen middels oefeningen en isometrische druk alsnog te integreren, kom je beter in balans.

 

Oefeningen voor de reflexintegratie kunnen een onderdeel van de behandeling zijn.


In opleiding

Inmiddels 7 cursussen gevolgd: 

  • Level 1: Blomberg Ritmische Bewegingstraining en primaire reflexen.
  • Level 2: Blomberg Ritmische Bewegingen, emoties en innerlijk leiderschap, het limbische systeem.
  • Level 3: Blomberg Ritmische Bewegingen, reflexen en zicht in lees- en schrijfproblemen.
  • Blomberg Ritmische Bewegingstraining voor peuters en kleuters.
  • Blomberg Ritmische Bewegingstraining en dieet voor duurzame gezondheid bij autisme en andere uitdagingen. 
  • Blomberg Ritmische Bewegingstraining en reflexintegratie voor pijn management deel 1 en 2