Faalangstreductie training

Het kan gebeuren dat u als ouder merkt dat uw kind in sommige situaties erg zenuwachtig is, zoals bijvoorbeeld voor het maken van een toets, voor het houden van een spreekbeurt of voor het spelen met andere kinderen.

 

Een beetje spanning voor een toets is gezond: daardoor is de concentratie beter. Echter, als het teveel is, en uw kind beheerst wordt door het idee dat er een toets gemaakt zal moeten worden, en niets meer weet tijdens de toets, kan er sprake zijn van faalangst.

In de training VRIENDEN leren de kinderen hiermee om te gaan. De faalangstreductie training wordt gegeven in kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen, en bestaat uit een intake (met ouders en kind apart), 10 lessen van 1 uur, 1 ouderbijeenkomst en een terugkombijeenkomst voor de deelnemende kinderen. Indien gewenst kan deze training ook in een 1-op-1 setting gegeven worden.

Deze training is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 9 tot 18 jaar. Het spreekt voor zich dat de leeftijden van de kinderen in een cursusgroep niet teveel uiteen lopen. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de methode VRIENDEN, zowel de kinder- als de jongeren versie. Dit is een methode uit Australië geschreven in 1999, in 2001 vertaald door het Kinder Sophia Ziekenhuis en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In de 10 lessen van 1 uur komen o.a. het herkennen van gevoelens bij jezelf en anderen aan bod, het leren om problemen op te lossen, het leren van ontspanningsoefeningen en het leren omgaan met moeilijke situaties. Na elke les krijgen de deelnemende kinderen opdrachten mee naar huis om het geleerde te oefenen.

 

Ook is het mogelijk om, in overleg, te kiezen voor de methode STERKerSTAAN, de faalangstreductie methode van Beeld en Brein.